Vurderingskriterier

Den forskningsmæssige kvalitet er det overordnede og helt afgørende kriterium ved vurdering af ansøgninger om nye Centers of Excellence. Ansøgninger skal præsentere ideer om ambitiøs og nyskabende forskning med potentiale til at kunne føre til egentlige banebrydende resultater.

Fonden vil særligt lægge vægt på følgende dimensioner:

  • at forskningsideen er ambitiøs og nyskabende og har potentiale til at føre til egentlige banebrydende resultater
  • at centerlederen nyder international anerkendelse inden for sit felt og besidder lederevner
  • at centret omfatter den rette personkreds og kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der vil gøre det muligt at skabe et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der vil udgøre optimale rammer for forskeruddannelse og yngre forskere
  • at det foreslåede centers sigte, struktur og/eller størrelse muliggør forskning, der kun vanskeligt lader sig gennemføre inden for andre bevillingsmodeller


Nyhedsbrev