Peer Review

“Grundighed og gennemsigtighed er nøgleord i ansøgnings-behandlingen. Fonden lægger stor vægt på at skabe en proces, som både ansøgere og forskningsverdenen kan have stærk tillid til”.

Fulde ansøgninger sendes til forskningsfaglig bedømmelse (peer review) hos internationale eksperter inden for ansøgningens fagområde(r). Bedømmerne skal være egentlige ’peers’ og altså som minimum nyde samme internationale anseelse som ansøger.

Hver bedømmer anmodes om at indsende en bedømmelsesrapport på 3-5 sider i overensstemmelse med et sæt  ‘Guide for Reviewers’.

Åben og gennemsigtig proces

Fonden anvender en åben og gennemsigtig proces, hvor både ansøger og bedømmer er bekendt med hinandens identitet. Ansøger har lejlighed til at kommentere på den foreslåede liste af bedømmere forud for et panels sammensætning, og før ansøgningerne udsendes, og har ligeledes lejlighed til at kommentere bedømmelsesrapporterne forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.

Habilitetskrav

For at sikre at bestyrelsens afgørelser ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, eller kan være under mistanke herfor, må en bedømmer ikke vurderes inhabil eller have en interessekonflikt i forhold til den enkelte bedømmelse.

Fonden tager udgangspunkt i de almindelige habilitetsregler jf. forvaltningsloven, der eksempelvis vedrører nære familieforhold/venskaber, tidligere eller nuværende samarbejdspartnere, fælles publicering eller lignende inden for de sidste 5 år etc.

Før ansøgningerne udsendes til bedømmelse, anmodes både ansøger og bedømmer om at forholde sig til, hvorvidt der kan være tale om interessekonflikter. Hvis dette er tilfældet, vil den pågældende bedømmer ikke blive anvendt.

Sammensætning af bedømmelsespaneler

Ansøgere må indsende forslag på tre eksperter, hvoraf en vil kunne indgå i det bedømmelsespanel, der vurderer ansøgningen. De øvrige to bedømmere vil blive valgt efter rådgivning fra eksterne kilder. Fonden vil også selv kunne bringe forslag til bedømmere i spil.

Bedømmerne bliver hverken anmodet om at give karakterer eller rangordne ansøgninger. Som hovedregel er der intet overlap mellem bedømmere, der bruges i den samme ansøgningsrunde.Nyhedsbrev