Interview

Forud for den endelige stillingtagen afvikler bestyrelsen et interview med den foreslåede centerleder, som anmodes om at præsentere den overordnede forskningsidé og udfolde den strategi, der er lagt for at realisere forskningsideen.Nyhedsbrev