Afgørelse

Bestyrelsens beslutningsgrundlag udgøres af:

  • den fulde ansøgning
  • tre bedømmelsesrapporter pr. ansøgning
  • ansøgers eventuelle kommentarer til bedømmelsesrapporterne
  • interview med den foreslåede centerleder.

Generelt er de bedømmelsesrapporter, fonden modtager af høj kvalitet og udgør dermed en udmærket rådgivning af bestyrelsen såvel som af ansøgere. Bedømmelserne er således et godt input til bestyrelsens drøftelse, men det er bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Hver enkelt ansøgning behandles af hele bestyrelsen, der i hvert tilfælde tager stilling til, hvorvidt en ansøgning kan opnå en centerbevilling eller ej, og med hvilken begrundelse en ansøgning skal have et eventuelt afslag.Nyhedsbrev