Bedømmelse og udvælgelse

Ansøgningsfasen er to-faset og består af 1) interessetilkendegivelser, der alene behandles af bestyrelsen og 2) fulde ansøgninger, der sendes til ekstern bedømmelse (peer review) hos en række udenlandske eksperter.

Ansøger har mulighed for at kommentere på sammensætningen af de eksterne bedømmere, ansøgningen tænkes sendt til. Ansøger gives ligeledes mulighed for at kommentere på de modtagne bedømmelser forud for bestyrelsens afgørelse. Der afholdes et interview med den foreslåede centerleder forud for, at bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse.

Udvælgelse- og bedømmelsesproces:

Spørgsmål om ansøgningsprocessen kan rettes til:

Chefkonsulent Johanne Juhl, e-mail: mailto: jj@dg.dk, tlf.: 3318 1951

Succesrate

Den overordnede succesrate fra interessetilkendegivelse til centerstart har ved de foregående uddelingsrunder udgjort 6 procent. Ca. 15 procent af ansøgerne bag interessetilkendegivelserne er blevet inviteret til at indsende fulde ansøgninger, og ca. 30 – 40 procent af de fulde ansøgninger har hidtil resulteret i oprettelse af nye centre.

I menuen til venstre kan der læses mere om de forskellige elementer i bedømmelses- og udvælgelsesprocessen.Nyhedsbrev