Mulighed for supplerende bevilling til NSF forskerstuderende ved Centers of Excellence

Danmarks Grundforskningsfond gør opmærksom på, at ansøgningsfristen for NSFs Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW) er d. 5. december 2016

Programmet giver mulighed for, at amerikanske forskerstuderende kan opholde sig ved et DG Center of Excellence i op til et år. NSF finansierer de studerendes stipendium og rejseudgifter, mens Danmarks Grundforskningsfond tilbyder en supplerende bevilling til de danske værter ved fondens Centers of Excellence.

Bevillingen dækker meromkostninger i forbindelse med den enkelte forskerstuderendes ophold, samt til dækning af driftsomkostninger forbundet med opholdets forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Bemærk at den enkelte forskerstuderende selv skal indsende sin ansøgning til NSF.

Læs om opslaget her (the Dear Colleague Letter)

Læs om programmet herNyhedsbrev