Universet ekspanderer alligevel ikke med en accelererende hastighed

Danmarks Grundforskningsfonds Niels Bohr professor Subir Sakar fra Niels Bohr Instituttet i København har i en ny analyse sammen med kolleger Alberto Guffanti og Jeppe Trøst Nielsen konkluderede, at kosmisk ekspansion sker med en konstant hastighed uden brug af ’dark energy’. Dette er overraskende resultater, der står i modsætning til den tidligere Nobel prisvindende forskning fra 1990’erne af Perlmutter, Riess og Schmidt. De hævdede ud fra et Hubble diagram af type Ia supernovaer, at universets udvidelse accelererer, og at accelerationen er drevet af en usynlig enhed kaldet ’dark energy’.

universetKonklusionen fra Sakar et al. er baseret på et meget større datagrundlag end den oprindelige undersøgelse hvor kun 50 supernovaer blev analyseret. Sakar et al. har i stedet analyseret et katalog af 740 type Ia supernovaer, hvilket gør det muligt nu at foretage solide statistiske test for at kontrollere, om disse supernovaer indikerer kosmisk acceleration. Sakar et al. fandt overraskende, “at dataene stadig er ret konsistente med en konstant ekspansionshastighed”.

Subir Sakar forklarer yderligere: “Vi analyserede det nyeste katalog med over 740 Type Ia supernovaer – over ti gange større end de oprindelige tests, opdagelsen var baseret på – og fandt, at beviserne for accelereret ekspansion er højst hvad fysikerne kalder ‘3 sigma’. Dette er langt fra den 5 sigma standard, som er nødvendig for at kunne påstå en opdagelse af fundamental betydning.”

Forskningen er publiceret i Nature tidsskrift Scientific Reports

Du kan desuden læse mere på PhysicsWorld.com

 Nyhedsbrev