Fordelingen af genetisk diversitet kortlagt

Ny banebrydende metode kobler gener og geografi og tegner for første gang et kort over, hvordan arters genetiske mangfoldighed er fordelt globalt. Kortet baner vej for at forstå, hvordan livet er formet på kloden, og hvordan menneskelig aktivitet har transformeret jordens overflade, og dermed reduceret genetisk diversitet hos dyr i stærkt menneskepåvirkede regioner.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science, og kan læses her.

Førsteforfatter og postdoc Andreia Miraldo, fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, forklarer:
“At have genetisk variation i en population betyder, at mens nogle individer bukker under for forandringer i deres leveområder, såsom højere temperaturer, er andre individer i stand til at overleve fordi de, genetisk set, er anderledes. Derfor er arternes genetiske variation afgørende for deres chancer for at overleve i en verden, der i stigende grad påvirkes af mennesker, eksempelvis i form af klimaforandringer”.

lemurDet nye studie viser, at mens troperne udgør hotspots for genetisk variation, falder den når man bevæger sig mod polarområderne. Seniorforsker og lektor David Nogués-Bravo, uddyber:
“Det tyder på, at menneskers kraftige påvirkning af naturen har haft omkostninger for den genetiske diversitet. Det efterlader arter i Vesteuropa, og lignede områder med stor menneskelig påvirkning, ekstra sårbare overfor forandringer, fordi lav genetisk variation medfører øget risiko for at uddø”.

Forskerne bag studiet analyserede mere end 90 tusinde genetiske sekvenser fra padder og landlevende pattedyr. Ved at forbinde geografiske koordinater til hver sekvens, var forskeren i stand til at beregne genetisk diversitet for flere hundrede lokaliteter i hele verden.  På den måde kunne forskerne, for første gang nogensinde, lave et kort over fordelingen af genetisk diversitet på jorden.

Læs pressemeddelelse via Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (in English)

Læs også nyhedsartiklen via Videnskab.dk

 

 Nyhedsbrev