Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid) udvikler ny teori for smeltning og frysning

Når man varmer et metal op, vil det på et tidspunkt begynde at smelte. Nu har fysikere fra Glas og Tid centret på RUC fundet ud af, hvordan smeltetemperaturer afhænger af tryk.

Teorien er publiceret i online-tidsskriftet Nature Communications.

“Når man øger trykket, stiger smeltetemperaturen typisk. Ved én atmosfæres tryk smelter jern for eksempel ved 1.538 grader celsius, men ved det høje tryk, der er i Jordens kerne, bliver jern først flydende ved over 5.000 grader”, siger førsteforfatter postdoc Ulf Rørbæk Pedersen.

Læs mere i Videnskab.dk

På sigt håber forskerne, at teorien kan bruges til at modellere de ekstreme forhold, der findes i kernen på f. eks. exoplaneter. For exoplaneter, der kredser om andre stjerner end Solen, er det interessant at vide, hvor længe planeten er om at afgive sin varme. Det har nemlig betydning for, hvor længe planeten kan holde sig varm nok til at have flydende vand på overfladen, hvilket så vidt vides er en forudsætning for liv.

Glas og Tid centret blev oprettet med en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. Bevillingsperioden sluttede ved udgangen af 2015, men centret publicerer fortsat resultater fra centerperioden.Nyhedsbrev