Danmarks Grundforskningsfond modtager donation på 500.000 kr. fra J. H. Schultz Fonden

Bestyrelsen for J. H. Schultz Fonden har for tredje år i træk truffet beslutning om at udlodde 500.000 kr. til Danmarks Grundforskningsfond. Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse betragter det som en stor ære at modtage donationen og pengene vil blive anvendt til styrkelse af dansk grundforskning gennem bl.a. vores Centers of Excellence program.

J. H. Schultz Fonden blev oprettet i 1988, hvor Ole Trock-Jansen skænkede 95% af aktierne i Schultz til den nyoprettede fond.Nyhedsbrev