DG centres kortlægning af fugles evolutionstræ er nummer 2 på Science’ årlige liste over årets forskningsgennembrud

Professor Tom Gilbert fra Statens Naturhistoriske Museum og Dr. Guojie Zhangfra Biologisk Institut på Københavns Universitet har haft en nøglerolle i projektet, hvor over 200 videnskabsfolk fra hele verden har kortlagt 48 hele fuglegenomer. Et arbejde, der repræsenterer den fulde diversitet inden for denne dyregruppe. Arbejdet belønnes nu med den fornemme placering på Science’s liste over årets forskningsgennembrud.
INDSÆT BILLEDE

Mangfoldighed

 

Kragen, anden, falken, parakitten, tranen, ibissen, spætten, ørnen og en lang række andre fugle har været under forskernes lup, og tilsammen repræsenterer de alle større grene af moderne fugle. “Selvom vi ser et stigende antal hvirveldyr få deres genomer kortlagt, er der til dato ingen studier, der bevidst har forsøgt at kortlægge den fulde diversitet inden for en stor hvirveldyrsgruppe. Det var præcist det, vores konsortium satte sig for at gøre. Kun med et så stort sample kan forskere for alvor begynde at udforske den genetiske diversitet inden for den pågældende gruppe af hvirveldyr, siger professor Tom Gilbert og fortsætter: “Med dette resultat skaber vores data således en platform, som vores mange samarbejdspartnere kan bygge videre på, og på den måde kan vi få det maksimale ud af vores data.”

Gigantisk samarbejde

 

Det internationale konsortium af forskere, der har arbejdet med ”The Avian Phylogenomic Project”, tæller indtil videre flere end 200 videnskabsfolk fra 80 institutioner i 20 lande, herunder Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut på Københavns Universitet, BGI og Duke University, som er de institutioner, der har ledet studiet. Samarbejdet involverer også flere grundforskningscentre og forskere på Københavns Universitet, bl.a. Guojie Zhang, der er knyttet til Center for Social Evolution, Eske Willerslev, der er leder af Center for GeoGenetik, Carsten Rahbek, der er leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, samt Jon Fjeldså og Knud Jønsson.

Studiet er opstået i synergien mellem Tom Gilbert og Guojie Zhang på tværs af institutter og i samarbejde med individuelle forskere fra flere grundforskningscentre. Det er et fantastisk eksempel på, at centrene ikke er begrænset til forskning i deres egne kerneområder. De bidrager også til etablering af yngre forskere, som med exceptionel succes opbygger nye forskningsområder uden for rammerne af de eksisterende grundforskningscentre”, siger Carsten Rahbek.

Hvad bliver det næste?

Det har ikke været en let opgave at kortlægge de 48 fuglegenomer. Projektet har været forbundet med en lang række udfordringer, eksempelvis har forskerne flere gange måttet udvikle helt nye analysemetoder, men samlet set understreger arbejdsindsatsen og de mange nye resultater en vigtig pointe:

“Studiet har demonstreret, at genomforskningen er modnet som disciplin, hvor sådanne storskalastudier nu kan lade sig gøre, og jeg tror, at dette projekt afspejler, hvad vi kommer til at se mere til i de kommende år. Der er mange flere arter derude, som ikke har fået deres arvemasse kortlagt, og nu har vi både prøverne, viljen og teknologien til at gøre det”, siger Guojie Zhang.

læs mere via Center for GeoGenetik

Læs mere via Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Center for Social Evolution (CSE)

Science’s liste over årets forskningsgennembrud
Nyhedsbrev