Udskiftning i Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse

Pr. 1. januar får Danmarks Grundforskningsfond fire nye bestyrelsesmedlemmer.

De nye medlemmer er:

Anne Scott Sørensen.
Anne Scott Sørensen 1Anne Scott Sørensen er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Hun fik sin ph.d. i 1988 og har haft ansættelser ved henholdsvis Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet.

Anne Scott Sørensen arbejder aktuelt med forvaltning af kulturarv og med et kulturpolitisk og -institutionelt projekt, relateret til det aktuelle paradigmeskifte mod brugerinddragelse og inklusion. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler om historiske og aktuelle ’deltagelses’kulturer, relateret til spørgsmål vedrørende dannelse og demokrati, herunder  salonkulturen i det 18. – 19. århundrede, børns og unges sub- og mediekulturer i det 20. århundrede samt medierede socialitets- og kommunikationsformer i det 21. århundrede. Et gennemgående fokus er anvendelsen af tvær-mediale og tvær-æstetiske genrer og performative udtryksformer.

Anne Scott Sørensen

Anne Scott Sørensen er indstillet af Det Frie Forskningsråd.

Jesper Ryberg
Jesper RybergJesper Ryberg er professor i etik og retsfilosofi ved Afdelingen for Filosofi & Videnskabsteori, Roskilde Universitet. Han fik sin ph.d. fra Københavns Universitet i 1997 og sin doktorgrad fra Roskilde Universitet i 2003.

Jesper Ryberg underviser og beskæftiger sig primært med etik og politisk filosofi. For øjeblikket er hans forskning særligt fokuseret på dele af den anvendte etik, herunder etiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse med retssystemets virke, og såkaldt neuroetik. Endvidere har han interesse for dele af den moderne moralpsykologi.

Jesper Ryberg

Jesper Ryberg er indstillet af Videnskabernes Selskab.

Minik Thorleif Rosing
Minik Thorleif RosingMinik Thorleif Rosing er professor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Han er fik sin ph.d. i 1989 fra Københavns Universitet og har ad flere omgange været gæsteprofessor ved Stanford University.

Minik Thorleif Rosing forsker i i livets oprindelse på Jorden og livets indflydelse på af Jordens geologiske udvikling. Han leder projektet Greenland Perspective som søger at aktivere resultater fra forskning til udvikling af det grønlandske samfund.

Minik Thorleif Rosing

Minik Thorleif Rosing er indstillet af Sektorforskningens Direktørkollegium – SEDIRK.

Morten Overgaard Ravn.
Morten Ravn
Morten Overgaard Ravn er professor ved Department of Economics, University College London. Han er oprindeligt uddannet fra Aarhus Universitet og fik sin ph.d. fra University of Southampton i 1993. Siden har Morten Overgaard Ravn haft en lang international karriere indenfor makroøkonomi ved blandt andet Universitat Pompeu Fabra, London Business School og European University Institute.

Morten Overgaard Ravn

Morten Overgaard Ravn er indstillet af Danske Universiteter.Nyhedsbrev