Lærebøger om celler bør omskrives: Centerleder Ian Hickson publicerer i Nature

Banebrydende ny dansk forskning har vist, at den nuværende videnskabelige beskrivelse af cellecyklus i menneskets celler bør omformuleres. Disse forskningsresultater kan føre til udviklingen af nye behandlingsmuligheder, målrettet flere forskellige kræftformers ”akilleshæl”.

Se abstract via Nature

Nature paper imageSamtlige studerende på de videnskabelige uddannelser lærer om celledelingen i menneske celler. Man har indtil nu antaget, at kopieringen eller replikation af genomet, cellens DNA, udelukkende fandt sted i cellecyklussens såkaldte S-fase. De seneste resultater viser dog, at det ikke er tilfældet, idet nogle områder af genomet
først kopieres, når cellen går ind i cellecyklussens næste vigtige fase, mitose.

 

 

 

 

Ian D. Hickson, CCS”Dette har ændret vores opfattelse radikalt, og det fordrer, at vi reviderer lærebøgerne om menneskets cellecyklus,” siger professor Ian Hickson, leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kromosomstabilitet.

Se mere via KUs hjemmeside

 

De menneskelige kræftformers akilleshæl
Forskerne har allerede nu kendskab til to proteiner, der er af afgørende betydning for denne usædvanlige DNA-kopiering, men deres målsætning er, at kortlægge samtlige faktorer i ”værktøjskassen”. Dernæst vil de være i stand til at fortsætte arbejdet med at identificere kemiske forbindelser, der kan blokere processen. Dette vil være første skridt i retning af at identificere potentielle nye behandlingsformer for cancer.

”Selvom det endnu ikke er bevist, ser det ud til, at udviklingen af mange, for ikke at sige de fleste, former for kræft afhænger af denne proces. Derfor vil udviklingen af en pålidelig lægemiddelsbaseret terapeutisk strategi højst sandsynligt finde stor anvendelse i den overordnede kræftbehandling.

”Vores målsætning er at frembringe resultater, der kan føre til udviklingen af nye muligheder inden for behandlingen af forskellige kræftformer,” konkluderer professor Hickson.

Kontakt:
Professor Ian D. Hickson
Mobil: 51 29 78 77Nyhedsbrev