Klimaeffekter afsløret ved indsamling af insekter på taget af Københavns Zoologiske Museum gennem 18 år

Et studie publiceret den 2. november i tidsskriften Journal of Animal Ecology har betydning for vores forståelse af klimaforandringer, og hvordan insekter tilpasser sig ændringer i deres levesteder og miljø. Gennem de sidste 18 år, fra 1992 til 2009, har forskere fra Center fra GeoGenetik og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima indsamlet, ved brug af en lysfælde på taget af Københavns Zoologiske Museum, flere end 1.543 forskellige arter af natsværmere og biller – i alt mere end 250.000 eksemplarer. Gennem denne overvågning har forskere opdaget, at Danmarks insekter har undergået væsentlige ændringer i denne periode.

“Som temperaturerne stiger, ser vi en ændring af artssammensætningen gennem de 18 år, som tyder på, at de fødespecialiserede insekter i langt højere grad reagerer på klimaforandringerne end generalisterne,” siger en af hovedforfatterne til studiet postdoc Philip Francis Thomsen fra Center for GeoGenetik.  ”Tidligere studier bekræfter, at også ødelæggelse af levesteder især går ud over de specialiserede arter. De er formentlig mere følsomme over for ændringer i deres miljø”.

Et eksempel på denne følsomhed over for ændringer, kan findes i de to specialiserede arter af biller, nøddesnudebillen (Curculio nucum), som spiser hasselnødder og lever mere nordpå og egesnudebillen (Curculio glandium), der spiser agern og lever mere sydpå. Halvvejs gennem studiet viste opgørelserne noget interessant om disse arter. Der var ikke længere nøddesnudebiller i lysfælden, men derimod egesnudebiller, hvilket tyder på nordlige bevægelser grundet stigende temperaturer.

Peter Søgaard Jørgensen, endnu en af hovedforfatterne og PhD for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (nuværende postdoc for Det Kongelige Videnskabsakademi) forklarer resultaterne: ”Vi mister sandsynligvis nogle specialiserede arter, da de trækker nordpå, men flere nye specialiserede arter vil ankomme sydfra. Denne tendens er teoretisk forventet, men ekstrem sjælden at bekræfte gennem observationer fra så mange arter. Insekter er ofte overset og nedprioriteret for langtidsstudier.

Ole Karshold og Jan Pedersen – begge medforfattere – var de to mænd, som i 18 år, havde ansvaret for vedligeholdelsen af lysfælden, samt insekt indsamling og dokumentation. Insekterne, som de indsamlede, repræsenteres af 42% sommerfugle og 12% biller, som er kendt for at leve i Danmark, men opsigtsvækkende fandt de også to arter af biller og syv natsværmearter, som ikke er indfødte i Danmark, og aldrig har været registreret i landet før.

”Nogle insekter er utroligt mobile, og mange arter er kun afhængig af føde som larver. I voksenstadiet er det derfor ikke usædvanligt at finde dem langt fra deres levesteder. Det er dog en imponerende diversitet af registrerede arter”, siger Peter Søgaard Jørgensen.

Dette studie afslører også den enorme indvirkning, som en tilsyneladende lille temperaturændring kan have på de disse insektarter. Philip Francis Thomsen siger, “Der er tale om en stigning på 0,39 grader, men det er altså nok til, at det påvirker insekterne markant. Samtidig viser vi, at undersøgelser af denne art kan bruges til at måle effekter af global opvarmning – det er ikke gjort før på denne måde – og desuden understreger arbejdet værdien af en løbende naturovervågning”

”Resultaterne understreger, at klimaforandringer påvirker vores natur her og nu. Det er ikke noget, som først vil ske mange år ude i fremtiden, eller kun hvis temperaturerne stiger med 2 grader”, siger Peter Søgaard Jørgensen.

Center for GeoGenetik med centerleder Eske Willerslev og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima med centerleder Carsten Rahbek bliver finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.Nyhedsbrev