Interfaces: Centre for Medieval Literature (CML) grundlægger nyt Open Access tidsskrift

Centre for Medieval Literature’s nye internationale on-line tidsskrift Interfaces – A Journal of Medieval European Literatures er gået i luften med det første nummer: Histories of Medieval European Literatures: New Patterns of Representation and Explanation.

Interfaces – A Journal of Medieval European Literatures skaber er et nyt internationalt forum for forskning i middelaldertekster fra hele Europa. Open Access tidsskriftet er igangsat af Centre for Medieval Literature (Odense / York) og bliver publiceret af Universitetet i Milano. Det første nummer udkom med bidrag fra inviterede topforskere som åbner diskussionen om de grundlæggende spørgsmål om hvordan middelalderens litterære arv bør fortælles og forklares ud fra ikke-nationale perspektiver.

Læs mere om Interfaces

Centerleder ved CML Lars Boje Mortensen udtaler: “Tidsskriftet accepterer bidrag på engelsk, italiensk, tysk, fransk og spansk for at kunne gengive mangfoldigheden i forskningen i feltet og for at understøtte flersprogligheden i Europa og globalt. At dømme efter reaktioner, downloads, besøgende, samt academia.edu, facebook og twitter aktivitet har tidsskriftet allerede efter nogle måneder fået stor genlyd internationalt.”

Interfaces bliver officielt lanceret den 18. september på Biblioteca Trivulziana i Sforzaborgen i Milano.

Se mere om lanceringen i Milano (på italiensk)Læs mere om Centre for Medieval LiteratureNyhedsbrev