Åbning af Center for Bacterial Stress Response and Persistence (BASP) ved centerleder Kenn Gerdes

Torsdag den 27. august 2015 blev indvielsen af det nye grundforskningscenter – Danmarks Grundforskningsfonds og Novo Nordisk Fondens Center for Bacterial Stress Response and Persistence (BASP) – fejret.

Professor Kenn Gerdes skal stå i spidsen Kenn-Gerdes1fordet nye center, der skal give os ny viden og øge forståelsen af, hvordan bakterier overlever. Alle bakterier danner celler, såkaldte ”persister-celler”, der overlever behandling med antibiotika. I raske individer udrydder immunsystemet disse, relativt sjældne, varianter. Men i svækkede eller ældre mennesker kan de overlevende bakterier danne grundlag for kroniske og recidiverende infektioner, som er meget vanskelige at kurere. Centret er støttet af en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond samt en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Interessen for det nye forskningscenter var stor og blandt de mange fremmødte var forskere fra ind- og udland

Centeråbningen bød på en række indlæg, herunder fra bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfonds professor Liselotte Højgaard, der ønskede Kenn Gerdes og hans forskningsteam tillykke med det nye center.

Læs professor og DG bestyrelsensformand Liselotte Højgaards tale fra åbningen

Andre indlæg blev givet af scientific officer i Novo Nordisk Fonden John PeterWittschieben, dekan Johan Rener Hansen, samt institutleder Niels Kroer.

Talere ved åbningen

2015-08-27-BASP-SymposiumNyhedsbrev