Skiftedag i Danmarks Grundforskningsfond

Carlsberg Akademi dannede en smuk ramme for receptionen for afgående direktør professor Thomas Sinkjær og tiltrædende direktør professor Søren-Peter Olesen.

På vegne af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelsen takkede professor Liselotte Højgaard Thomas Sinkjær varmt for hans uvurderlige indsats som fondens direktør gennem snart ni år. Højgaard bød også tiltrædende direktør Søren-Peter Olesen hjerteligt velkommen og hun udtrykte bestyrelsens glæde ved, at det var lykkedes at hente Søren-Peter Olesen til stillingen som fondens direktør.

Vicedirektør Mogens Klostergaard Jensen efterfulgte bestyrelsesformanden på talerstolen. Efter en varm velkomst til Søren-Peter Olesen udsatte Mogens Klostergaard Jensen Thomas Sinkjær for en ‘slutevaluering’ af hans tid som direktør. Heldigvis for fonden scorede Sinkjær højt på samtlige ti vurderingskriterier.

Thomas Sinkjær takkede af med tre vigtige budskaber. For det første skal vi blive ved med at give forskerne tillid og frihed til at lave netop den forskning de er bedst til. For det andet er transparens i fondens arbejde helt afgørende. Og endeligt skal fondens uafhængighed bevares.

At der faktisk er transparens og konsistens i fondens arbejde kunne Søren-Peter Olesen bekræfte allerede efter et par uger i jobbet. Han fortalte om sin oplevelse af, at fonden er ens om man ser den udefra som centerleder eller indefra som direktør.Nyhedsbrev