Professor Gunnar Öquist og professor Thomas Sinkjær til audiens hos H.K.H. Kronprinsen

Mandag d. 24. august gik professor Gunnar Öquist og professor Thomas Sinkjær sammen i retning mod Christiansborg Slot for i en audiens hos H.K.H. Kronprinsen at takke for ridderkorset.

Professor Öquist og professor og direktør Thomas Sinkjær modtager begge ridderkorset for deres uvurderlige indsats for dansk forskning gennem en lang årrække.

Gunnar Öquist har været involveret i forskningsevalueringer over hele verden og han har på den måde været med til at styrke rammebetingelserne for forskningen på verdensplan.

Professor Thomas Sinkjær, der lige er tiltrådt som forskningsdirektør i Villumfonden, har som direktør for Danmarks Grundforskningsfond spillet en afgørende rolle i at sikre de bedste rammevilkår for dansk forsknings absolutte elite. Men sin baggrund som leder af et grundforskningscenter har Thomas Sinkjær i sine år som direktør arbejdet omhyggeligt med at forfine fondens flagskibsvirkemiddel Centers of Excellence og han har deltaget meget aktivt på den forskningspolitiske scene både i Danmark og internationalt.

Professor Liselotte Højgaard, bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond var med på dagen sammen med Carina Mårtsson fra den svenske ambassade og tiltrædende direktør for Danmarks Grundforskningsfond professor Søren-Peter Olesen.Nyhedsbrev