Centerleder Rubina Raja grundlægger ny Cambridge University Press bogserie: Mediterranean Studies in Antiquity

Professor Rubina Raja er grundlægger af og Professor Rubina Rajaredaktør på serien, som skal udkomme i alt otte gange over de næste tre år. Serien kommer til at omhandle en lang række emner i et mediterrant og meget ofte også et netværksperspektiv og på den måde, er den knyttet til forskningen i Rubina Rajas grundforskningscenter UrbNet. Serien vil se på det mediterrane, som ikke kun værende kystregionerne, men ligeledes omkringliggende regioner og mere til. Kan man for eksempel sammenligne ørkener med hav? Det handler om netværk og udveksling både af det materielle og immaterielle (objekter (handel) og ideer bl.a.).

Læs mere om UrbNet

Rubina Raja udtaler om serien: “‘Mediterranean Studies in Antiquity’ er den første serie, som dækker de klassiske discipliner gennem et mediterant perspektiv ved at bruge det mediterane som en analytisk kategori i sig selv. I de seneste år er det mediterane blevet konceptualiceret i en kontekst af områdestudier og det er derfor vigtigt at undersøge de indbyrdes relationer med områder, der ligger ud over det mediterane. De klassiske discipliner er begyndt at åbne for sådanne perspektiver og en bogserie kan blive et frugtbart sted for dialog på tværs af discipliner.”

De to første bind i serien er allerede planlagt til at udkomme i løbet af 2016. Den første udgave udkommer under titlen ‘Mediterranean studies in antiquity’. Denne udgave vil på den ene side udstikke retningen for bogserien ved at highlighte temaer og cases, på den anden side kommer den til at åbne en diskussion om materielle grupper, tidsperioder og regioner, som som tænkes at høre under de klassiske discipliner.

Andet bind i serien kommer til at omhandle ‘Palmyra and the Mediterranean’. Dette bind udspringer af konferencen “Palmyra and the Mediterranean”, som Videnskabernes Selskab var vært for i januar 2015. Konferencens formål var at udforske Palmyra’s vestgående forbindelser, særligt mod den mediterane region i bred forstand. Emnerne spændte fra palmyrenere udenlands, vestlige udlændinge i Palmyra, sammenlignende studier af palmyren religion i Palmyra og vesten, overførelse af ideer gennem kunst og arkitektur, palmyreneres tilstedeværelse i regioner mellem Palmyra og den mediterane kyst såvel som kulturelle tilbagestrømning mellem Palmyra og vesten og vice versa.Nyhedsbrev