Åbning af StemPhys-centret ved Lene Oddershede 15. juni 2015

Indvielsen af Center for Stem Cell Decision Making (Stemphys) ved Københavns Universitet blev fejret mandag den 15. juni.

Mange kollegaer fra ind- og udland var mødt frem for at fejre indvielsen af det nye Danmarks Grundforskningscenter Center for Stem Cell Decision Making – StemPhys.

Centret har til huse på Københavns Universitet med Lene Oddershede som centerleder. I et samarbejde mellem fysikere på Niels Bohr Instituttet og stamcellebiologer på Panum Instituttet vil der i StemPhys blive forsket i, hvordan man forstår og styrer stamcellers udvikling.

Centeråbningen bød på en række indlæg, herunder fra fondens bestyrelsesformand, professor Liselotte Højgaard, der ønskede Lene Oddershede tillykke med det nye center. Højgaard betegnede centrets forskning som original og i særdeleshed interdisciplinær, hvor de to grupper af forskere i samarbejde vil kunne opnå nye og banebrydende resultater inden for stamcelle forskningen. Andre indlæg blev givet af:

Dekan Health, Ulla Wewer, Dekan Science John Renner Hansen, NBI Institutleder Robert Feidenhans’l, Centerleder Lene Oddershede, Vicecenterleder Joshua Brickman og Professor Arthur Lander, University of California.Nyhedsbrev