Citizen Science på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima: Svampesucceen fortsætter

Danmarks Svampeatlas registrerede 250.000 svampefund, fandt mere end 200 arter, som var nye for Danmark, og involverede næsten 400 frivillige, i de fem år projektet løb fra 2009 til 2014. Nu fortsætter succeen med flere svampefund, en app til mobilen og et velillustreret svampeatlas. Projektet er et af flere Citizen Science projekter, som Center for Makroøkologi, Evolution og Klima leder med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond.

Danmarks Grundforskningsfond glæder sig over den synergi og merværdi, der kommer ud af det, når fonde spiller sammen. Citizen Science projektet er en vigtig brobygger mellem samfundet og den nye viden, der skabes af centrets forskere.

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima samarbejder også med forskere fra Aarhus og Københavns universitet om Danmarkshistoriens største naturtjek, som Danmarks Naturfredningsforening står bag med støtte fra Aage V. Jensen naturfond.

Se mere via Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Det store NaturTjekNyhedsbrev