Danmarks Grundforskningsfond på den internationale scene

Bestyrelsesformand og professor Liselotte Højgaard og direktør og professor Thomas Sinkjær har i denne uge været til Global Research Councils møde i Tokyo.
Mødets to overordnede temaer var ‘Research Funding for Scientific Breakthrough’ og ‘Building Research and Education Capacity’ og som man kan se af billedet, er LEGO-klodsen verden over sindbilledet på kreativ kapacitetsoopbygning.

Liselotte Højgaard og Thomas Sinkjær tog til mødet for at sætte et tydeligt fingeraftryk på udformningen af et fælles ‘Statement of Principles for Funding Scientific Breakthroughs’. Særligt glæder de sig over, at der globalt er en bred anerkendelse af, at nysgerrighedsdreven forskning er en afgørende drivkraft bag udvikling og innovation i samfundet.

 

Det globale forskningsråds medlemmer bakker således op om, at det forskningsfinansierende system understøtter buttom-up forskning, at det sikrer forskerne tiltrækkelig frihed og flexibilitet og tilskynder risikovillighed både hos forskerne og i bevillingssystemet.

Samtidigt er der enighed om vigtigheden af en bred palette af virkemidler, så både store forskningscentre som DGs Centers of Excellence og den individuelle forsker kan søge finansiering til den fremragende idé, ligesom rådet anerkender, at både grundforskning og strategisk forskning bør støttes.

I Danmark er fundingmulighederne for den nysgerrighedsdrevne forskning godt dækket i den vifte af virkemidler, der findes i henholdsvis Det Frie Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond.

På mødet var der også bred enighed om, at det er vigtigt med fundingmuligheder for alle fagdiscipliner, og at forskningsråd og- fondes virkemidler er indrettet til at befordre tværvidenskab og -faglighed for at stimulere nye eksplorative tilgange til forskningsspørgsmålene.

Principperne er i tråd med Danmarks Grundforskningsfonds holdning til, hvad der er væsentlige parametre i understøttelsen af den banebrydende forskning.

Grund til bekymring?

På mødet blev en bekymring rejst omkring, at øget centralisering og administration på forskningsinstitutionerne ødelægger rammerne for de  kreative forskningsmiljøer. Den samme bekymring gav Liselotte Højgaard og Thomas Sinkjær tidligere på ugen udtryk for i Berlingske kommentaren Dansk forskning kan blive kvalt i centralisering.

Læs kommentaren her

Lyt til forskerne!

Det er Danmarks Grundforskningsfonds holdning, at vi skal lytte til forskerne i indretningen af det forskningsfinansierende system. Tidligere på året har direktør Thomas Sinkjær givet to interviews til internationale medier for at udbrede kendskabet til Danmarks Grundforskningsfond og fondens primære virkemiddel Centers of Excellence. Meget apropos er titlen på det ene interview Power to the Researcher.

Læs Power to the Researcher

Læs Centring on ExcellenceNyhedsbrev