Åbning af Center for Silicon Photonics for Optical Communications (SPOC) d. 16.4.2015

Indvielse af Center for Silicon Photonics for Optical Communications – SPOC ved Danmarks Tekniske Universitet blev fejret torsdag d. 16. april.

I strålende solskin kunne de mange fremmødte kollegaer og venner fejre indvielsen af det nye Danmarks Grundforskningscenter for Silicon Photonics for Optical Communications – SPOC

Centret har til huse på DTU med Leif Oxenløwe som centerleder. I SPOC vil der blive forsket i fremtidens højhastigheds internet.

Se mere via DTU’s hjemmeside

Centret skal bl.a. udvikle nye lyskilder til ultra-bredbåndede superkanaler og til sikker kommunikation, og også udforske nye rumligt fordelte transmissionsteknologier for at skabe muligheder for endnu mere datatransmission.

Talere ved åbningen

Dagen bød på taler af fondens formand Liselotte Højgaard og DTU rektor Anders Overgaard Bjarklev der gratulerede ”the fastest team in the world”.  Leif Oxenløwe præsenterede sit center team og de næste 6 år forskning i SPOC og kunne afsløre centrets nye logo.

Receptionen

Ved den efterfølgende reception var det muligt også at læse mere om centrets forskning ved de opstillede posters.Nyhedsbrev