Nyt opslag til Niels Bohr Professorater

Bemærk: Ansøgningsfristen er nu overskredet.

Fonden inviterer hermed internationale topforskere til Danmark med Niels Bohr professor initiativet.

Niels Bohr professoren rekrutteres fra et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution til et dansk universitet. Vedkommende skal være professor eller besidde videnskabelig erfaring på tilsvarende niveau. Danskere, der er ansat ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution, er også kvalificerede.

Ansøgningen skal indsendes af den ansvarlige forsker for den forskningsgruppe ved det danske universitet, hvor Niels Bohr professoren ansættes.

Det forventes, at Niels Bohr professoren kan begynde i sommeren/det tidlige efterår 2016.

 

Ansøgningen skal indsendes pr. mail til fonden senest den 1. september 2015, kl. 12.00.

Yderligere information

For information vedrørende opslag, ansøgning, vurderingskriterier samt bedømmelsesprocessen henvises der til dokumenterne nedenfor.

Desuden opfordres ansøgere til at kontakte specialkonsulent Johanne Juhl, e-mail: jj@dg.dk, Tel.:+45 3318 1951 med spørgsmål til opslaget.

 

 

Call for Proposals

Guide for Applicants

Application Form

Terms of Reference

 

 

Hvad er et Niels Bohr Professorat?

Formålet med Niels Bohr programmet er at tiltrække internationale topforskere til danske universiteter, og derved bidrage væsentligt til at styrke internationaliseringen af et specifikt forskningsområde.

En Niels Bohr professor nyder stor anerkendelse i internationale forskningsmiljøer. Det forventes, at Niels Bohr professoren er en faglig katalysator og en højt kvalificeret forskningsleder, der kan fremme den videnskabelige sammenhængskraft i de(t) pågældende forskningsmiljø(er).

Det forventes, at Niels Bohr Professoren tilbringer 50-100 % af den samlede bevillingsperiode på 5 år i Danmark. Fonden foretrækker, at Niels Bohr Professoren opholder sig i Danmark under hele bevillingsperioden, men det er også muligt, at professoren opholder sig i Danmark ved gentagne kortere eller længere ophold.

Programmet er tilrettelagt således, at der er stor fleksibilitet omkring, hvordan det enkelte Niels Bohr professorat kan organiseres. Niels Bohr professoratets fokus, struktur og størrelse vil muliggøre satsninger, der ellers ikke kunne lade sig gøre med finansiering fra andre kilder.

Forskningsprogrammet skal bære præg af at være originalt, kreativt og excellent. Fonden modtager ansøgninger indenfor og/eller på tværs af alle fagområder.

Niels Bohr professoren kan etablere en ny forskningsgruppe eller indgå i et allerede etableret forskningsmiljø.

Niels Bohr Professoren skal desuden indgå i forskeruddannelsesaktiviteter, herunder f.eks. vejledning af ph.d. studerende.

 

Hvor mange midler kan der søges om?

Fondens bestyrelse har afsat i alt 200 mio. kr. til dette initiativ, og det forventes, at der oprettes 6-8 professorater i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. inkl. overhead over fem år. Niels Bohr professorens løn aftales med værtsinstitutionen.Nyhedsbrev