Centerleder og professor, dr. med. Bente Klarlund får medhold i, at hun ikke har handlet videnskabeligt uredeligt

Østre Landsret har den 18. februar 2015 afsagt dom i en sag, som professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen havde anlagt mod Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed for Sundhedsvidenskabelig Forskning (UVVU) med påstand blandt andet om ophævelse af UVVU’s afgørelse af 28. august 2014, hvorefter Bente Klarlund Pedersen blev anset for at have handlet videnskabeligt uredeligt.

Dommen frifinder Bente Klarlund for at have handlet videnskabeligt uredeligt.

Læs domsresuméet fra Østre landsret

 Nyhedsbrev