Menneskets påvirkning af jorden overskrider fire sikkerhedszoner

Forskere har vurderet risikoen for, at der sker ændringer i det globale miljø, som understøtter vores samfunds trivsel og fortsatte udvikling. Fire ud af ni definerede sikkerhedszoner er overskredet på grund af menneskelige aktiviteter. Det drejer sig om påvirkning af klimaet, arealanvendelse, økosystemers intakthed og fosfor- og kvælstofbalancen. Sidstnævnte får særlig betydning for Danmark, påpeger medforfatter Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Læs mere via Center for makroøkologi, Evolution og Klima

Læs mere via Videnskab.dk

Se artiklen i Science her

Foto: Steffen et al. Science (2015). Journal Science / AAASNyhedsbrev