Ny taskforce skal skaffe flere kvinder i forskning

Antallet af kvinder i dansk forskning har været stigende gennem de senere år. Alligevel er kvinder fortsat underrepræsenterede blandt det videnskabelige personale på de danske forskningsinstitutioner. Selvom 46 procent af de ph.d.-studerende, der opnår en ph.d.-grad i Danmark, er kvinder, er andelen af kvindelige professorer kun godt 18 procent. Det er både under EU-gennemsnittet og et godt stykke under niveauet i de øvrige nordiske lande.

Det har fået uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen til at nedsætte en taskforce med bestyrelsesformand og professor Liselotte Højgaard som formand.

Taskforcen skal komme med forslag til initiativer, der umiddelbart kan sættes i værk. Herudover skal taskforcen hjælpe med at identificere, hvor der er behov for et bedre videngrundlag for at kunne sætte effektivt ind. Taskforcen begynder sit arbejde i starten af 2015 og forventes at afslutte arbejdet ved udgangen af første kvartal af 2015.

Taskforcen får følgende medlemmer:
Professor Liselotte Højgaard, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse (formand)
Professor Tine Jess, medlem af Det Unge Akademi
Professor Peter Munk Christiansen, formand for Det Frie Forskningsråd
Direktør Anne-Marie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline A/S
Rektor Per Holten-Andersen, Copenhagen Business School

Se mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmesideNyhedsbrev