Højarktiske jorde i Nordøstgrønland bidrager til et samlet metanoptag fra atmosfæren

Forskere fra CENPERM konkluderer i ny artikel, at de isfrie områder i Nordøstgrønland fungerer som et dræn for atmosfærisk metan, som sandsynligvis vil blive forstærket i et fremtidigt varmere klima.
Arktiske jordsystemer kan fungere som dræn for atmosfærisk metan, der fungerer som en vigtig drivhusgas. En forbedret forståelse af kilder til både metanudslip og metanoptag fra jorden til atmosfæren er nødvendig for at kunne opstille et afbalanceret drivhusgasbudget for højarktiske landområder, der ofte opfattes som værende en kilde til metan til atmosfæren. I ny CENPERM publikation præsenteres målinger af metanoptaget i forskellige jord- og vegetationstyper i Zackenbergdalen i Nordøstgrønland. Undersøgelserne viser et konsistent billede af metanoptag i de tørre jordtyper, der arealmæssigt dominerer i Nordøstgrønland, med de højeste optagsrater i de tørreste jordtyper. Processen viste sig at være temperaturfølsom, således at det totale optag sandsynligvis vil blive forøget, hvis temperaturen stiger i et fremtidigt varmere klima. Ved at sammenholde en satellit-baseret opskalering af vores målinger med tidligere studier af metanfrigivelse fra højarktiske vådområder, konkluderer forskerne fra CENPERM, at Nordøstgrønland overraskende fungerer som et område, med et samlet optag af metan fra atmosfæren – et optag som sandsynligvis vil blive forstærket ved et fremtidigt varmere klima.

Læs mere på CENPERMs hjemmeside

Læs artiklen i Nature Geoscience herNyhedsbrev