Forskere kortlægger fuglenes ”eksplosive” evolutionshistorie

Mangfoldighed

I arvemassen hos verdens fugle gemmer sig en historie om, hvordan vores fjerklædte venner opstod og udviklede sig eksplosivt i tiden efter en global masseuddøen for 66 millioner år siden, hvor ikke kun dinosaurerne men stort set alt liv på Jorden blev udslettet. Fuglenes hengemte evolutionshistorie kommer nu for dagen takket været et internationalt konsortium af forskere, der har samarbejdet om ”The Avian Phylogenomic Project” (fuglenes evolutionstræ). Professor Tom Gilbert fra Statens Naturhistoriske Museum og Dr. Guojie Zhang fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har haft en nøglerolle i projektet, hvor over 200 videnskabsfolk fra hele verden har kortlagt 48 hele fuglegenomer. Et arbejde, der repræsenterer den fulde diversitet inden for denne dyregruppe.

Gigantisk samarbejde

Det internationale konsortium af forskere, der har arbejdet med ”The Avian Phylogenomic Project”, tæller indtil videre flere end 200 videnskabsfolk fra 80 institutioner i 20 lande, herunder Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut på Københavns Universitet, BGI og Duke University, som er de institutioner, der har ledet studiet. Samarbejdet involverer også flere grundforskningscentre og forskere på Københavns Universitet, bl.a. Guojie Zhang, der er knyttet til Center for Social Evolution, Eske Willerslev, der er leder af Center for GeoGenetik, Carsten Rahbek, der er leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, samt Jon Fjeldså og Knud Jønsson. Studiet er opstået i synergien mellem Tom Gilbert og Guojie Zhang på tværs af institutter og i samarbejde med individuelle forskere fra flere grundforskningscentre. Det er et fantastisk eksempel på, at centrene ikke er begrænset til forskning i deres egne kerneområder. De bidrager også til etablering af yngre forskere, som med exceptionel succes opbygger nye forskningsområder uden for rammerne af de eksisterende grundforskningscentre, siger Carsten Rahbek.

Læs mere via Center for GeoGenetik her

Læs mere via Center for Makroøkologi, Evolution og klima her

Center for Social Evolution (CSE)

Se særnummeret i ScienceNyhedsbrev