The Gender Gap in Research – DGs årsmøde

Danmarks Grundforskningsfond holdt årsmøde fredag d. 7. november med temaet The Gender Gap in Research.

Se programmet her

Baggrunden for dette års tema er, at det internationale panel, der evaluerede fonden i 2013, i sin konklusion anbefalede, at fonden iværksætter initiativer for at rette op på den skæve kønsfordeling på ledelses- og seniorniveau i centrene. Denne anbefaling foranledigede, at fonden i det seneste år på centrenes opfølgningsmøder, har sat den ulige andel af kvindelige og mandlige forskere på dagsordenen for at debattere og belyse problematikken i fondens centre og i forskningen i det hele taget. Fonden har samlet centrenes kommentarer og anbefalinger i brochuren Getting all Talents in Play.

Hent brochuren her

Bestyrelsesformand og professor Liselotte Højgaard indledte årsmødet med en præsentation af fakta omkring køn i forskning.

Se bestyrelsesformandens slides her

Dagens oplægsholdere Centerleder og professor Dorthe Berntsen, Centerleder og Professor Jens Hjorth, Post-doc Emma Hammarlund, Post-doc Bjørn Pedersen, Professor Bente Rosenbeck og keynote speaker Professor Londa Schiebinger gav hvert deres bud på, hvordan vi skal forholde os til ‘The Gender Gap in Research’.

Se slides fra de seks oplægsholdere her

Direktør og Professor Thomas Sinkjær præsenterede årsmødets paneldeltagere og var ordstyrer under den efterfølgende debat.

Fra venstre ses rektor Ralf Hemmingsen, direktør Anne-Marie Levy Rasmussen, bestyrelsesformand DFF Peter Munk Christiansen, centerleder og professor Dorthe Dahl-Jensen, professor og præsident Videnskabernes Selskab Kirsten Hastrup og formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd Jens Oddershede.

Ved samme lejlighed blev de tolv nye centerledere, fonden i øjeblikket forhandler kontrakter med, præsenteret.

Præsentationer af de nye Centers of ExcellenceDe 12 ledere af nye Centers of ExcellenceNyhedsbrev