Her er Danmarks Grundforskningsfonds nye Centers of Excellence

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, Danmarks Tekniske Universitet, til Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance. Fonden er parat til at bevilge op til 55 millioner kroner. Tel.: +45 40 27 27 75 / e-mail: jhar@elektro.dtu.dkLæs mere fra DTU her

Anja Boisen, Danmarks Tekniske Universitet, til Centeret IDUN – Intelligent oral Drug delivery Using Nano and microfabricated containers. Fonden er parat til at bevilge op til 56 millioner kroner. Tel.: +45 27 28 59 99 / e-mail: anja.boisen@nanotech.dtu.dkLæs mere fra DTU her

Kenn Gerdes, Københavns Universitet, til Centeret for Bacterial Stress Response and Persistence (BASP). Fonden er parat til at bevilge op til 50 millioner kroner. Tel.: +45 35 33 02 19 / e-mail: kgerdes@bio.ku.dkLæs mere fra KU her | Læs om BASP her

Thomas Graven-Nielsen, Aalborg Universitet, til Center for biomedical engineering in human neuroplasticity and pain. Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 99409832 / e-mail: tgn@hst.aau.dkLæs mere om Center for biomedical engineering in human neuroplasticity and pain her

Ian D. Hickson, Københavns Universitet, til Center for Chromosome Stability (CCS). Fonden er parat til at bevilge op til 65 millioner kroner. Tel.: +45 35 32 67 38 / e-mail: iandh@sund.ku.dkLæs mere fra KU her

Marja Jäättelä, Kræftens bekæmpelse, til Center for Autophagy, Recycling and Disease (CARD). Fonden er parat til at bevilge op til 50 millioner kroner. Tel.: +45 3525 7318 / e-mail: mj@cancer.dkLæs mere om Center for Autophagy, Recycling and Disease (CARD) her

Jens Lundgren, Rigshospitalet, til Center for Personalized Medicine of Infectious complications in Immune Deficiency (PERSIMUNE). Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 35 45 57 51 / e-mail: jdl@cphiv.dkLæs om PERSIMUNE her

Lene Broeng Oddershede, Niels Bohr Institutet, til Centeret Stem Cell Decision Making (StemPhys). Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 24942534 / e-mail:oddershede@nbi.dkLæs mere om StemPhys her

Leif Katsuo Oxenløwe, Danmarks Tekniske Universitet, til Centeret Silicon Photonics for Optical Communications (SPOC). Fonden er parat til at bevilge op til 59 millioner kroner. Tel.: +45 45 25 37 84 / e-mail: lkox@fotonik.dtu.dkLæs mere fra DTU her

Rubina Raja, Aarhus Universitet, til Center for Urban Network Evolutions. Fonden er parat til at bevilge op til 65 millioner kroner. Tel.: +45 87162046 / e-mail: rubina.raja@cas.au.dkLæs mere om UrbNet her

Troels Skrydstrup, Aarhus Universitet, til Carbon Dioxide Activation Center (CADIAC). Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 87155968 / e-mail: ts@chem.au.dkLæs mere om CADIAC her

Peter Vuust, Aarhus Universitet, til Center for Music In the Brain (MIB). Fonden er parat til at bevilge op til 52 millioner kroner. Tel.: +45 27119471 / e-mail: pv@pet.auh.dkLæs mere om MIB herNyhedsbrev