Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen roser Danmarks Grundforskningsfond i artikel om kapitaltilførslen på 3 mia.

I sin artikel 3 milliarder kr. til muldjord og nybrud fra Dansk Biotek fremhæver Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen Danmarks Grundforskningsfonds store betydning i forskningsverdenen.

Med forståelse for, at banebrydende forskning kræver tid, tålmodighed og ressourcer, beskriver ministeren regeringens forskningspolitiske prioriteringer med henvisning til et citat af den danske nobelprismodtager Jens Christian Skou: ”… det samfund, der prioriterer grundforskningen højt, vil være det samfund, der i den sidste ende profiterer højest på sin forskningsindsats.”

Ministeren erklærer sig enig i Skous udtalelse og siger selv, at: ” Grundforskningen er den nærende muldjord, som videnskabens nye vækstskabende teknologier og opdagelser skal gro ud af.”

Danmarks Grundforskningsfond er meget enig i ministerens syn på grundforskningens betydning. Vi glæder os meget over beslutningen om kapitaltilførslen på 3 milliarder kroner, der sikrer, at fonden et stykke ind i fremtiden kan fortsætte med at skabe optimale rammer for banebrydende forskning ved at investere i de bedste forskere med de mest originale ideer.

Læs ministerens artikel i Dansk Biotek herNyhedsbrev