Bedre medicin, skadedyrsbekæmpelse og miljø?

Hvis vi skal opnå det, skal samarbejdet mellem fødevarer-, sundheds- og miljøsektorerne styrkes og der skal udvikles en samlet strategi for at løse problemer med resistens i landbrug og sundhed, kroniske sygdomme som kræft og diabetes og tabet af biodiversitet. Det konstaterer Center for Makroøkologi, Evolution og Klima i et nyt studie, som fremhæver, at den nuværende håndtering af problemerne mangler et langsigtet perspektiv, og derfor kan gøre større skade end gavn for samfundet.

De ovennævnte problemer grunder alle i, at uønskede organismer enten tilpasser sig for hurtigt til nye omgivelser, eller at mennesker og værdifulde arter tilpasser sig for langsomt. Her kan evolutionsbiologien bidrage med to perspektiver: dels med historisk viden om en arts evne til at tilpasse sig, dels med forskningsbaseret viden om, hvordan vi kan forvente at forskellige arter vil reagere på ændringer i miljøet i fremtiden. Det forklarer biolog Peter Søgaard Jørgensen, der er ph.d. ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og en af hovedforfatterne bag studiet, der er publiceret online i det anerkendte tidskrift Science. Peter Jørgensen vil også fremlægge forskningen på den kommende Sustainability Science kongres i København den 22-24 oktober.

læs mere via Københavns universitets hjemmeside

læs artiklen i ScienceNyhedsbrev