Professor Svend Erik Larsen er udpeget til at uddele midler til de nationale portugisiske forskningscentre

Professor Svend Erik Larsen er udpeget af Fundação para a Ciência e a

Tecnologia, og ESF til at uddele midler til de nationale portugisiske forskningscentre 2014-2020.Nyhedsbrev