Nyt opslag vedr. NSF Graduate Research Opportunities Worldwide 2014

Danmarks Grundforskningsfond annoncerer hermed Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW) i samarbejde med National Science Foundation (NSF). Programmet tilbyder, at amerikanske ph.d.-studerende finansieret af NSFs Graduate Research Fellowship Program kan gennemføre et forskningsbesøg ved et af fondens Centers of Excellence.

Læs mere om opslaget her i NSFs Dear Colleague Letter.

Fonden indgik i 2009 en samarbejdsaftale med NSF, der tilbyder amerikanske forskerstuderende ophold ved fondens Centers of Excellence i op til 12 måneder. Formålet med aftalen er at styrke internationaliseringen på fondens centre samt at give de amerikanske studerende mulighed for at opnå internationale erfaringer i et forskningsmiljø på højeste niveau.

NSF’s GROW gives som en supplerende bevilling til NSF’s forskeruddannelsesprogram, Graduate Research Fellow Programme, der finansierer ca. 900-1600 stipendier årligt med henblik på støtte af tre års studier, der leder til en forskningsbaseret kandidat- eller ph.d. grad.

Læs mere om programmet her

Se information for ansøgere her (på engelsk)Nyhedsbrev