Opdagelse af bakterier forklarer årsag til færre alger

Forskere har længe undret sig over hvorfor, der i nogle egne af verdenshavene forsvinder store mængder næring. Men nu har et internationalt forskerhold med deltagelse af Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE) ved Syddansk Universitet fundet en forklaring.

En af verdens største bakterier, Thioploca lever af nitrat som den optager fra vandet på havbunden af verdenshavene. Den nye forskning viser, at denne proces bliver forstærket af såkaldte anammox-bakterier, der stjæler nitrat fra Thioploca.

De ny-opdagede symbiotiske bakteriers aktivitet er med til at øge kvælstofomsætningen i havet. Det fører til færre alger i vandet og dermed til mindre føde for havets smådyr. Konsekvensen er, at der ikke er noget føde til fiskene.

Undersøgelsen er foretaget på havbundet ud for Mexico. Hvis bakterierne breder sig nærmere kysterne, kan det få følger for fiskeriet i området. Resultaterne er publiceret i Nature.

Læse mere på Syddansk Universitets hjemmesideNyhedsbrev