Centerleder Christine Stabell Benn bliver professor

Christine Stabell Benn er pr. 15. april 2013 udnævnt til klinisk professor i global sundhed ved forskningsenheden OPEN ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Christine Stabell Benn forsker i sundhedsinterventioner til børn i lavindkomstlande og er afdelingschef for Bandim Health Project’s danske afdeling på Statens Serum Institut.

Læs hele omtalen på Center for Vitaminer og Vacciners hjemmeside (på engelsk)Nyhedsbrev