Forskere fra Center for Geomikrobiologi fisker 4 arkæ-celler ud af havbundens mudder

Det er lykkedes et internationalt forskerhold ledet af Center for Geomikrobiologi, Aarhus Universitet, at fiske 4 arkæ-celler ud af havbundens mudder og kortlægge hver enkelt af de 4 cellers arvemateriale.

Indtil nu har man ikke vidst, hvordan de vidt udbredte mudder-arkæer lever. Kortlægningen af genomet fra de 4 arkæ-celler viser, at de alle har gener, der gør dem i stand til at leve af proteinnedbrydning.

”Disse arkæer kan vi ikke dyrke i laboratoriet i dag eller holde i nogen form for kultur, så mikrobiologiens sædvanlige fysiologiske tests er ubrugelige. Vi har derfor arbejdet med celleekstraktion, cellesortering og derefter kortlægning af den enkelte celles samlede genetiske information, altså dens genom. Det er en ny tilgang, der både kan afsløre en celles identitet og dens levevis”, forklarer Andreas Schramm, som er professor i mikrobiologi og en del af Center for Geomikrobiologi.

Metoden åbner en verden af ny viden for mikrobiologer, der nu kan undersøge en enkelt mikroorganisme, ligesom zoologer undersøger en enkelt mus.

Læs hele omtalen på Center for Geomirkobiologis hjemmesideNyhedsbrev