EliteForsk Konferencen 2013

Den første EliteForsk-konference blev afholdt i 2006. Siden har der hvert år været afholdt en konference, hvor repræsentanter fra kongehuset og ministre har uddelt EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier.

Læs mere om EliteForsk-initiativet

I år blev anledningen ligeledes brugt til at præsentere fondens seks nye Niels Bohr Professorer.

Fra venstre: Uddannelsesminister Morten Østergaard, Prof. Subir Sarkar, Prof. Lars Hesselholdt, Prof. David Needham, Prof. Jaan Valsiner og Prof. Charles Lesher (Niels Bohr Professor Anna Tsing var forhindret på dagen)

Niels Bohr Professor programmet har til formål at styrke den internationale dimension i en række i forvejen meget stærke forskningsmiljøer i Danmark og skabe en øget dynamik og vekselvirkning med forskningsmiljøer i udlandet.

Læs mere om programmet herNyhedsbrev