Rigsarkivets første forskningsprofessor

Den 1. november 2012 tiltrådte dr. phil. Birgitte Possing Statens Arkivers første forskningsprofessorat.

For Statens Arkiver får det stor betydning. Forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen udtaler:

”Det er vigtigt for Statens Arkiver, at forskerstaben spænder over hele karrierevejen fra ph.d.-stipendiater over forskere og seniorforskere til forskningsprofessorater. Det giver forskerne incitamenter for at videreudvikle deres forskningskompetencer, ligesom SA får gode muligheder for at rekruttere og fastholde forskere med høje kvalifikationer. At det så kan ske med en forskningsprofessor med historiske biografier som speciale, er en særlig gevinst for Statens Arkivers arbejde med at indsamle private arkivalier fra personer, der har haft afgørende betydning for det danske samfunds udvikling.”

For Birgitte Possing er forskningsprofessoratet kulminationen på en karriere som forsker, leder, forskningschef og direktør på forskellige af landets kulturinstitutioner og universiteter. Professortitlen havde hun i forvejen, både fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet, men er også til det nyoprettede forskningsprofessorat bedømt af et internationalt udvalg. Blandt Possings kommende opgaver ligger udviklingen af det historisk-biografiske fagområde, styrkelse af Statens Arkivers privatarkivområde og forskningsmiljø samt en udvikling af institutionens samspil med international forskning.

Birgitte Possing er tilknyttet privatarkivarbejdet i Statens Arkiver og har arbejdsplads på Rigsarkivet.

Nærmere oplysninger om tiltrædelsesforelæsning og reception i anledning af forskningsprofessoratet vil blive udmeldt snarest.

Læs mere om Birgitte Possings forskningsområder på Statens Arkivers hjemmesideNyhedsbrev