The Leverhulme Trust støtter University College London med et visiting professorship til professor Svend Erik Larsen

Bestyrelsesmedlem Svend Erik Larsen opholder sig som Visiting Professor ved University College London i det akademiske år 2012-2013. Han arbejder med forskningsprojektet ”Forgiveness as a Cultural Challenge” og er placeret ved Scandinavian Studies. I forbindelse med opholdet skal han også arbejde med phd-studerende og MA-udvikling. Dette arbejde er blevet belønnet af the Leverhulme Trust med et Visiting Professorship i et samarbejde mellem de små sprogfag under overskriften ”Learning from Small Nations”.

Med titlen følger en forpligtelse til at afholde fire Leverhulme lectures og en række masterclassesi samarbejde med kolleger fra UCL og andre universiteter. Desuden arbejder han på at etablere et samarbejde mellem UCL og AU, især med henblik på AUs planlagte engelsksprogede MA i Scandinavian Studies. Dekanatet for Arts planlægger i den sammenhæng et arbejdsbesøg ved UCL i foråret 2013.

Læs mere om om the Leverhulme Visiting Professorships

Besøg Svend Erik Larsens hjemmesideNyhedsbrev