Geners længde vigtig for aktivitetsniveauet

Det menneskelige genom består af tusinder af gener, der hver især udtrykker protein. Men har et gen iboende træk, der bestemmer dets aktivitet?

Dette spørgsmål har postdoc Pia Kjølhede Andersen og postdoc Søren Lykke-Andersen fra ”Center for mRNP Biogenese og Metabolisme” nu fundet svaret på. De opdagede, at afstanden mellem gen-start, den såkaldte “promotor”, og genets ende, kaldet “terminatoren”, er af afgørende betydning for, hvor aktivt et protein-kodende gen er. Hvis denne afstand er for kort, nedreguleres genet, og udbyttet bliver derfor stærkt nedsat. Opdagelsen afdækker et helt nyt funktionelt samspil mellem geners ender.

Læs hele omtalen på Aarhus Universitets hjemmesideNyhedsbrev