To medlemmer af Center for Materialekrystallografis bestyrelse modtager prestigefyldt pris

Prof. Mark Spackman og Dr. Carlo Gatti, som begge er medlemmer af ledelsesgruppen og internationale partnere i Center for Materialekrystallografi (CMC), har fået tildelt Gregori Aminoff pris i krystallografi 2013.

De modtager den prestigefulde pris for at udvikle eksperimentelle og teoretiske metoder til at studere elektrontætheder i krystaller og bruge dem til at bestemme molekylære og krystallinske egenskaber.Nyhedsbrev