ERC starting grant til Center for Finansielle Friktioner

Professor Lasse Heje Pedersens fra Center for Finansielle Friktioner har fået midler fra ERC til et projekt om finansielle friktioner. Han skal undersøge muligheden for styring af risikotagning og prisfastsættelse på aktier og obligationer. Populært sagt handler projektet om at studere, hvad der sker, når der er ’grus i maskineriet’ på de finansielle markeder, og hvordan man kan håndtere de problemer, der opstår, når markederne ikke udvikler sig, som det var tilsigtet. Forskningen er selvfølgelig højaktuel på grund af den økonomiske krise.

 Nyhedsbrev