Ny forståelse for jordens opståen får stor betydning langt ind i fremtiden

Resultater i ny ph.d.-afhandling af projektforsker Tomas Næraa fra Nordisk Center for Jordens Udvikling ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet er netop blevet publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift Nature.

Den nuværende teori om kontinentalbevægelser er ikke en god model for forståelsen af processer i jordens allertidligste historie. Pladetektonik kan belyse perioden 3 milliarder år tilbage, men det er ikke tilstrækkeligt til at forklare jordens og skorpens dynamik fra jordens dannelse for hele 4,6 milliarder år siden.

Læs hele omtalen på Københavns Universitets hjemmeside

Læs omtalen på GEUS’ hjemmesideNyhedsbrev