Aarhus universitet uddeler prestigefyldt pris til forsker på CREATES

Aarhus Universitet uddeler i år Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris til professor Timo Teräsvirta med basis i hans forskningskompetencer og baggrund. I indstillingen beskrives Timo Teräsvirta som et glimrende eksempel på, hvordan forskning på tværs af eksisterende faggrænser kan danne grobund for samarbejder, synergi og ny viden. Sammen med prisen følger 100.000 kr.

Læs hele omtalen på Aarhus Universitets hjemmesideNyhedsbrev