Professor Frederik C. Krebs hædres med EliteForsk-pris 2012

Den 9. februar uddeler HKH Prins Joakim og uddannelsesminister Morten Østergaard fem EliteForsk-priser til nogle af landets mest talentfulde yngre forskere, herunder Professor Frederik Christian Krebs, som er leder af fondens Dansk-Kinesiske Center for Organic-based photovoltaic cells with morphology control.

EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner, som uddeles til hver af de fem forskere. Heraf er 200.000 kroner en personlig hæderspris, og 1.000.000 kroner går til forskningsaktiviteter.

De uddeles kort efter, at EUs forsknings- og innovationsministre samledes i København for at bane vejen for verdens største forskningsprogram, Horizon 2020.

Læs pressemeddelelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Se oversigt over de fem EliteForsk-prismodtagere 2012

Læs mere og professer Frederik C. Krebs og hans forskningNyhedsbrev