Nyt netværk for matematisk grundforskning med centerleder Jørgen Ellegaard Andersen i spidsen for Nordeuropa

National Science Foundation (NSF) har bevilget $ 5 mio. til et forskningsnetværk i USA, Canada og Europa indenfor Center for Kvantegeometri af Modulirums forskningsfelt. Centerleder Jørgen Ellegaard Andersen er den nordeuropæiske kontaktperson i dette nye netværk.

GEAR, “Geometric structures and Representation varieties”, er et helt nyt forskningsnetværk inden for matematisk grundforskning i USA, Canada og Europa, som har Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kvantegeometri af Modulirum (QGM) som knudepunkt for netværkets nordeuropæiske samarbejde. Netværket er ledet af forskere fra Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, University of Maryland og Stanford University.

“Det er et kæmpe løft til matematisk grundforskning på verdensplan. Dette amerikanske forskningsnetværk vil være en meget stærk medspiller for det matematiske grundforskningsmiljø i Danmark og Europa” udtaler Jørgen Ellegaard Andersen.

Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside herNyhedsbrev