Center for Epigenetik har deltaget i udforskningen af et vigtigt molekyle, som er med til at regulere dannelsen af blodceller

Forskere ved Center for Epigenetik medvirker til opdagelse af mekanisme, der fører til leukæmi*.

SDU-professor Ole Nørregaard Jensens forsknings gruppe ved Center for Epigenetik har deltaget i udforskningen af et vigtigt molekyle, som er med til at regulere dannelsen af blodceller

Ole Nørregaard Jensen og postdoc Clifford Young har sammen med internationale forskergrupper deltaget i udforskningen af proteinet JAK2. De har derved opdaget og beskrevet en ny mekanisme i blodets celler, som fører til leukæmi.

– Der er tale om en opdagelse, som kan få stor betydning for behandlingen af flere former for blodkræft, siger professor Ole Nørregaard Jensen.

JAK2 er et vigtigt signalmolekyle, som indgår reguleringen og produktionen af flere forskellige typer blodceller i mennesket.

Mutation ødelægger styringen

Forskerne har kortlagt JAK2s funktioner og her fundet ud af, at en bestemt genetisk mutation ødelægger molekylets normale reguleringsmekanisme – og det resulterer i, at cellernes vækst løber løbsk. Mutationen ses ofte hos leukæmi-patienter med kræftformen polycythemia vera, og forventningen er derfor, at den nye viden vil danne grundlag for udvikling af nye behandlingsformer.

Forskere fra fire lande

Resultaterne fra det internationale forskerhold – med deltagere fra Finland, USA, Schweiz og Danmark – er netop offentliggjort i tidsskriftet Nature Structural and Molecular Biology.

Den danske forskningsgruppe har bidraget med avanceret massespektrometri, der er et af Syddansk Universitets styrkeområder. Gruppen har derigennem været i stand til at identificere de små kemiske ændringer, som medfører en op- og nedregulering af JAK2-proteinets funktion i blodcellerne.

Gruppen, der ledes af professor Ole Nørregaard Jensen, er ét af fem forskerhold ved Center for Epigenetik, som Danmarks Grundforskningsfond støtter frem til år 2017.

*) The pseudokinase domain of JAK2 is a dual-specificity protein kinase that negatively regulates cytokine signalling. Daniela Ungureanu, Jinhua Wu, Tuija Pekkala, Yashavanthi Niranjan, Clifford Young, Ole N Jensen, Chong-Feng Xu, Thomas A Neubert, Radek C Skoda, Stevan R Hubbard & Olli Silvennoinen. Published online: 14 August 2011 | doi:10.1038/nsmb.2099Nyhedsbrev