Russisk bevilling til polarforskning

Bestyrelsesmedlem Jörn Thiede, som er professor ved Geocenter Danmark, Københavns Universitet, har modtaget en stor bevilling fra den russiske regering. 

Bevillingen er på 150.000.000 RR, svarende til ca. 27 millioner kr. Den skal bruges til polarforskning i St. Petersburg i 2010-2012, og projektet skal munde ud i et geologisk atlas over Arktis såvel som Antarktis.Nyhedsbrev